Ixtiyoriy sug’urta turlari bo’yicha da’vo ishlarini ko’rib chiqish bo’limi